A thyhen tullat përmes së qeshurës?

“A thyhen tullat përmes të qeshurës?” sjellë një përzgjedhje filmash ku takohen kinemaja dhe e qeshura, përmbysja dhe karnevali, vullneti kolektiv dhe humori. Të gjithë filmat e zgjedhur nga dekadat e para të kinemasë dhe nga dy polet gjeografike, paraqesin të qeshurën si një akt radikal dhe një pikënisje për të menduarit kritik.

Ky program u realizua me mbështetje nga Banka Raiffeisen në Kosovë, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) dhe grupi KOHA.