Programi i edukimit

Programi i edukimit është një komponent horizontal i programeve të Lumbardhit, që synon të krijojë mundësi për mësim dhe angazhim, përmes bisedave, seminareve, turneve dhe formateve interaktive. Duke ofruar mjete për të përkthyer kërkimet dhe programet ekzistuese në një zonë më të gjerë (nga të moshuarit tek fëmijët), kjo platformë synon të plotësojë aspektin e prodhimit të njohurive të qasjeve programore të Lumbardhit.