Rreth nesh

Fondacioni Lumbardhi është i përkushtuar në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm kulturor si element qenësor i një sfere publike demokratike. Programet, bashkëpunimet dhe bashkëbisedimet synojnë të krijojnë hapësirë për kërkime, të mësuar kolektiv dhe inovacion institucional.