Fillimet: mbledhja, arkivimi dhe qasja – Sezin Romi

Fillimet: mbledhja, arkivimi dhe qasja
9.03.2022
10:00 – 12:00 ECT
Ngjarja do të zhvillohet online dhe në gjuhën angleze
Linku për formën e regjistrimit: https://forms.gle/CQbaySMpZCsB7mLT8

Fillimet: mbledhja, arkivimi dhe qasja
Sezin Romi do të mbajë një bisedë në kuadër të projektit Arkivi Publik të Lumbardhit, i cili synon ta ndërtojë një koleksion arkivor me fokus në historinë moderne të Prizrenit. Në prezantimin e saj, Romi do të përqëndrohet në infrastrukturën e nevojshme për konstituimin e arkivave në kontekstin institucional. Duke diskutuar mbi nocionin e arkivit, ajo do t’i shpjegojë arsyet e arkivimit dhe të përdorimit publik të tyre. Ajo do të shtjellojë procese si mbledhja, klasifikimi dhe përshkrimi, digjitalizimi dhe politikat e qasjes në SALT Research. Nëpërmjet projekteve të përzgjedhura kërkimore të SALT, ajo do të shqyrtojë metoda të ndryshme dhe rëndësinë kritike të arkivave në interpretimin e historisë së artit.
Realizimi i kësaj bisede u mundësua me mbështjetjen e Institutit Goethe dhe partnerëve të tjerë.
Rreth Sezin Romi
Sezin Romi është Bibliotekiste dhe Arkiviste në SALT (Stamboll dhe Ankara, Turqi). Përveç menaxhimit të bibliotekës, ajo kryen proceset e nevojshme për kërkimin dhe qasjen e arkivave të artit në degën për kërkim të SALT. Ajo ka qenë dhe është gjithashtu e përfshirë në kërkimin dhe vizualizimit të projekteve të SALT si “Ishte një kohë bisede” (2012-2013), “Nga Anglia me dashuri”, “Ismail Saray” (2014-2015), “Shkolla Idealiste”, “Studio Produktive “(2018) dhe “Shoqata e Historisë së Muzeve të Pikturës dhe Skulpturës” (2022). Duke bashkëpunuar në proceset kërkimore të e-publikimeve të ndryshme të SALT, Romi është bashkëredaktor i botimit “Ismail Saray”(2018).

Rreth Kërkimeve në SALT dhe SALT
SALT është një institucion kulturor jofitimprurës në shërbimin publik, i angazhuar në kërkime, ekspozita, botime, projekte në internet, konferenca dhe programe të tjera publike në Turqi. Programet e SALT shpërndahen mes ndërtesave SALT Galata dhe SALT Beyoğlu në Stamboll. Institucioni punon në kryqëzimet e disiplinave të ndryshme si praktikat vizuale, mjedisi i ndërtuar, jeta shoqërore dhe historia ekonomike.
SALT Research përfshin një bibliotekë të specializuar dhe një arkiv me burime fizike dhe dixhitale dhe dokumente mbi praktikat vizuale, mjedisin e ndërtuar, jetën shoqërore dhe historinë ekonomike. Si pjesë e një angazhimi afatgjatë për dixhitalizimin e burimeve në SALT Research, institucioni i bën dokumentet dhe burimet të disponueshme universalisht nëpërmjet saltresearch.org së bashku me katalogun e botimeve të qasjes lokale.