Çka nëse historia do të na përkiste neve?

Ekspozita: Çka nëse historia do të na përkiste neve?
Kuruar nga: Kumjana Novakova
Shtëpia Shani Efendi
09 gusht > 30 shtator 2022

Si mund të duket një e kaluar feministe e gjurmuar nga dhe me të tjerët?
A mund ta pluralizojmë historinë?
A mund ta thyejmë linearitetin dhe ta propozojmë bashkëjetesën e shumë mikrohistorive?
A mund të rrisim të tashme (të reja) nga shumë të kaluara të tjera?

Po sikur historia të na përkiste neve? është një hapësirë ​​që mbinë nga këto mundësi dhe ushqen subjektivitete të ndryshme e të larmishme.

Në këtë mënyrë hyjmë në një ushtrim të krijimit të botës, një kënd lojërash për histori dhe të ardhme spekulative dhe mendojmë për të kaluarën / të tashmen / të ardhmen tonë me pretekstin “po sikur…”, si në “po sikur historitë kombëtare të ishin feministe?”, “po sikur të tjerat të mos fshiheshin nga krijimi i botërave?”, “po sikur të tjerat të ishin shkruar në kulturën tonë?”.

Paralelisht me veprën e re të komisionuar nga Diana Toucedo, ekspozita prezanton veprat ende të padukshme të artit nga periferitë, gjithashtu si gjest kundërhistorie ndaj monokulturës feministe perëndimore. Artiste si Azra Aksamija, Delphine Seyrig, Doplgenger, belit sag dhe Norika Sefa do të vihen në pah.

Kështu, së bashku propozojmë akte të subjektiviteteve aktive të historisë.

ARTISTET

Azra Aksamija
belit sag
Delphine Seyrig
Diana Toucedo
Doplgenger
Norika Sefa

Kuratore e ekspozitës: Kumjana Novakova
Bashkëpunëtore e dizajimit të ekspozitës: Nisa Bujari
Produksioni: Ares Shporta
Asistente e produksionit: Fjolla Rabi
Instalimi i ekspozitës: Skender Xhukolli
Identiteti vizual dhe dizajni grafik: Ali Cindoruk
Kordinimi i komunikimit: Edi Gashi
Redaktore dhe përkthyese: Fjolla Hoxha
Administrata dhe financat: Dua Misolli

Kjo ekspozitë është mbështetur bujarisht nga të gjitha artistet dhe bashkëpunëtorët e përfshirë në realizim, Zyra Zvicerane për Bashkepunim, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komuna e Prizrenit, CHwB Kosova, DokuFest, Ambasada Franceze, Qendra Audiovizuele Simone de Beauvoir dhe Anibar.