Mahalla e hapur: Një Kopsht dhe Mur për të gjithë

Platforma bashkëkrijuese GërrGërr organizoi ngjarjen ‘Mahallë e hapun: Playlista kolektive’, për ta kremtuar hapësirën e re publike që lidhi kopshtin e shtëpisë historike të Shani Efendiut me Kino Lumbardhin dhe Lagjen e Farkëtarëve.

Gjatë ngjarjes, u prezantua qëllimi dhe natyra e ndëhyrjeve dhe pjesëmarrësit u shoqëruan nga programi muzikor “Playlista Kolektive” të përpiluar me kontributin e banorëve dhe zejtarëve të mahallës.

Intervenimi në “Mahallë të hapun” është bazuar në konsultim me hisedarë dhe është hartuar nga KhoraOffice. Punimet janë zbatuar nga platforma bashkëkrijuese GërrGërr në bashkëpunim me Fondacionin Lumbardhi dhe “Plantopija” në kuadër të projektit “City Experiment Fund” të UNDP në Kosovë.