Libër lidhur me kishën Shën Premtes

Një çasje moderniste mbi kishën e Shën Premtes monumentin e trashëgimisë kulturore botërore në Prizren, vjen nga botimi i Sezgin Boynik.