Nisë digjitalizimi i kolekcionit audio-vizuel të Nafis Lokvicës

Nafis Lokvica për rreth 50 vite, me kamerat e tij, ka dokumentuar parreshtur ritet lokale, jetën kulturore, trashëgiminë në shembje, momente kyqe historike dhe skena prej përditshmërisë së Prizrenit, ndërkohë që ka mbledhur edhe fotografi dhe materiale arkivore nga burime të ndryshme. Kolekcioni i tij përfshinë mijëra fotografi, negativë, filma, video dhe disqe të cilat ai i ka ndarë me Fondacionin Lumbardhi.

Gjatë muajve në vijim, në bashkëpunim me z. Lokvica, ky kolekcion do të digjitalizohet dhe katalogohet në mbikqyrje dhe këshillim të Bengi Muzbeg dhe Fjolla Rabi nga ekipi i arkivimit, në kuadër të projektit “Arkivi Publik”. Gjatë këtij bashkëpunimi, pjesë të kolekcionit do të hapen për publikun në formë të teksteve, albumeve, intervistave e prezantimeve të ndryshme, ndërkohë që në afat të gjatë, ato do ta ndërtojnë arkivin e ardhshëm publik digjital.

“Arkivi Publik” është nisur si projekt me përkrahjen e Fondit Ndërkombëtar të Ndihmës së Zyrës Federale të Punëve të Jashtme Gjermane, Instituti Goethe dhe partnerë të tjerë.

#LumbardhiNëTranzit #Faza2