Jo plotësisht njerëzor, aspak njerëzor

Një projekt bashkëpunimi tre vjeçar ndërmjet Fondacionit Kadist (Francë), Fondacionit Lumbardhi (Kosovë), Kunsthalle Lissabon, Hangar (Portugali) dhe Netwerk (Aalst), “Jo plotësisht njerëzore, aspak njerëzore” u kurua nga Nataša Petrešin-Bachelez me fokus në Evropën si një kornizë gjeografike dhe konceptuale, dhe reflekton mbi dehumanizimin që karakterizon shumë nga aktivitetet që njerëzit kanë bërë në emër të “njerëzimit” nëpër qytetërime të ndryshme. I nisur nga një seminar në Prizren në shtator 2017 dhe me punën e komisionuar të artistes Lala Raščić, e cila lansoi performancën dhe videon e saj në Prizren në shtator 2018, projekti përfundoi me një ekspozitë në Kunstverein Hamburg, në nëntor 2020.