Përkrahësit

Sponsor i Përgjithshëm

Raiffeisen Bank

Mbështetje Institucionale

Bashkimi Evropian (2019-2022)

Bashkëpunimi Zviceran për Zhvillim (2021-2022)

Fondacioni për Iniciativat e Arteve (2018-2021)

Fondacioni Evropian për Demokraci (2020-2021)

Instituti Gëte (2020-2021)

Komuna e Prizrenit (2018-2021)

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ambasada Franceze

Partnerët:

AKP

Anibar

Autostrada Biennale

CHwB Kosova

DAM Fest

DokuFest

EC Ma Ndryshe

Forumi ZFD

HBS

FLOSSK

Zyra Khora

Novaza

Instituti i Historisë Gojore

QRTK

SALT

Platformat:

Gërr-Gërr

Rrjeti i Organizatave Kulturore

Platforma Civikos

Platforma Kooperativa

Mbështetësit e kaluar (2015-2019):

KCSF, KFOS, Arzum, Ambasada Gjermane