Fillimet: mbledhja, arkivimi dhe qasja – Sezin Romi

Fillimet: mbledhja, arkivimi dhe qasja
9.03.2022
10:00 - 12:00 ECT
Ngjarja do të zhvillohet online dhe në gjuhën angleze
Linku për formën e regjistrimit: https://forms.gle/CQbaySMpZCsB7mLT8

Fillimet: mbledhja, arkivimi dhe qasja
Sezin Romi do të mbajë një bisedë në kuadër të projektit Arkivi Publik të Lumbardhit, i cili synon ta ndërtojë një koleksion arkivor me fokus në historinë moderne të Prizrenit. Në prezantimin e saj, Romi do të përqëndrohet në infrastrukturën e nevojshme për konstituimin e arkivave në kontekstin institucional. Duke diskutuar mbi nocionin e arkivit, ajo do t’i shpjegojë arsyet e arkivimit dhe të përdorimit publik të tyre. Ajo do të shtjellojë procese si mbledhja, klasifikimi dhe përshkrimi, digjitalizimi dhe politikat e qasjes në SALT Research. Nëpërmjet projekteve të përzgjedhura kërkimore të SALT, ajo do të shqyrtojë metoda të ndryshme dhe rëndësinë kritike të arkivave në interpretimin e historisë së artit.
Realizimi i kësaj bisede u mundësua me mbështjetjen e Institutit Goethe dhe partnerëve të tjerë.
Rreth Sezin Romi
Sezin Romi është Bibliotekiste dhe Arkiviste në SALT (Stamboll dhe Ankara, Turqi). Përveç menaxhimit të bibliotekës, ajo kryen proceset e nevojshme për kërkimin dhe qasjen e arkivave të artit në degën për kërkim të SALT. Ajo ka qenë dhe është gjithashtu e përfshirë në kërkimin dhe vizualizimit të projekteve të SALT si “Ishte një kohë bisede” (2012-2013), “Nga Anglia me dashuri”, “Ismail Saray” (2014-2015), “Shkolla Idealiste”, “Studio Produktive “(2018) dhe “Shoqata e Historisë së Muzeve të Pikturës dhe Skulpturës” (2022). Duke bashkëpunuar në proceset kërkimore të e-publikimeve të ndryshme të SALT, Romi është bashkëredaktor i botimit “Ismail Saray”(2018).

Rreth Kërkimeve në SALT dhe SALT
SALT është një institucion kulturor jofitimprurës në shërbimin publik, i angazhuar në kërkime, ekspozita, botime, projekte në internet, konferenca dhe programe të tjera publike në Turqi. Programet e SALT shpërndahen mes ndërtesave SALT Galata dhe SALT Beyoğlu në Stamboll. Institucioni punon në kryqëzimet e disiplinave të ndryshme si praktikat vizuale, mjedisi i ndërtuar, jeta shoqërore dhe historia ekonomike.
SALT Research përfshin një bibliotekë të specializuar dhe një arkiv me burime fizike dhe dixhitale dhe dokumente mbi praktikat vizuale, mjedisin e ndërtuar, jetën shoqërore dhe historinë ekonomike. Si pjesë e një angazhimi afatgjatë për dixhitalizimin e burimeve në SALT Research, institucioni i bën dokumentet dhe burimet të disponueshme universalisht nëpërmjet saltresearch.org së bashku me katalogun e botimeve të qasjes lokale.

...
Lumbardhi dhe AKP vazhdojnë partneritetin për 2022

Fondacioni Lumbardhi ka kënaqësinë të konfirmon vazhdimin e marrëveshjes me Agjencinë Kosovare të Privatizimit për shfrytëzim të Kino Lumbardhit edhe për vitin 2022.

Ky partneritet i ndërtuar pas Iniciativës për Mbrojtje të Kino Lumbardhit dhe shpalljes së kinemasë aset nën mbrojtje të përkohshme, ka mundësuar përmirësimin e infrastrukturës së kinemasë dhe ruajtjes së vlerave të trashëgimisë.

Kjo mundësoi shfrytëzimin e kinemasë nga më shumë se 160 institucione dhe grupe joformale si dhe mbi 100,000 vizitorë, gjë që dëshmoi nevojën për rijetësim të plotë të kinemasë dhe kthim të saj në pronësi publike për një të ardhme të qëndrueshme dhe afatgjatë të këtij institucioni që ka qenë ndër qendrat kryesore shoqërore të Prizrenit për 70 vite.

Fondacioni Lumbardhi i shpreh mirënjohjen e thellë drejtuesve të AKP-së dhe zyrtarëve të saj përkatës në Prizren për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë këtyre tetë viteve të angazhimit për rikthim të plotë të kinemasë. Me këtë rast, shfrytëzojmë momentin t'i adresohemi Komunës së Prizrenit, Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyrës së Kryeministrit për përfundim të procesit të pronës dhe bashkëpunim me hisedarët nga shoqëria civile për një përfundim kremtues këtij procesi të stërzgjatur.

...
Konferencë mbi partneritetin publiko-civil për kulturë

Mes datave 13-14 dhjetor në Kino Jusuf Gervalla në Pejë u mbajt konferenca “Partneriteti Publiko-Civil për Reformën në Qeverisjen Kulturore në Kosovë”, organizuar nga Anibar, në kuadër të projektit “Hapësirat Kulturore të Kosovës”.


Projekti ka filluar në vitin 2019 si vazhdimësi e bashkëpunimeve të mëparshme mes Anibar, Fondacionit Lumbardhi dhe Platformës Kooperativa. Gjatë tre viteve të para, projekti u shëndrrua në një burim të vazhdueshëm të përkrahjes së rrjeteve dhe platformave bashkëpunuese, zhvillimit të programeve dhe kushteve për funksionimin e hapësirave kulturore në Kosovë, si dhe ndërtimin dhe shkëmbimin e njohurisë në çështjet përkatëse.


Konferenca bashkoi zyrtarët publik, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe akterët e kulturës së pavarur nga rajoni për të diskutuar rreth çështjeve të financimit publik të kulturës, ringjalljes dhe qeverisjes së hapësirave kulturore, si dhe principeve të bashkëveprimit. Përmes diskutimeve dhe punëtorive, pjesëmarrësit reflektuan mbi situatën aktuale dhe perspektivat e skenës së pavarur, përderisa prezantuan përvoja të ndryshme në zbatim të bashkëpunimit publiko-civil në politikat lokale dhe qendrore të kulturës, si mjet i krijimit të modeleve të reja institucionale dhe ngritjes së pjesëmarrjes qytetare.


“Hapësirat Kulturore të Kosovës” ështe projekt katër-vjeçar i implementuar nga Anibar në bashkëpunim me Fondacionin Lumbardhi, 7arte dhe Pogon, me mbështetje financiare nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë.

...
Protocinema te Lumbardhi

Fondacioni Lumbardhi në bashkëpunim me Protocinema ka kënaqësinë ta shfaqë video programin "Pranverë e përhershme, behar i vonuar", të kuruar nga Aslı Seven.

Ky është një program njëorësh i videove të zgjedhura, të cilat patën premierë në Stamboll në qershor dhe më pas udhëtuan në vende të tjera në mbarë botën.

Programi paraqet veprat e Sofia Gallisa Muriente, Ahmet Öğüt, Deniz Tortum & Kathryn Hamilton, Hera Büyüktaşçıyan, Emre Hüner dhe Minia Biabiany që reflektojnë mbi mjediset e ndërtuara si "skena" apo peizazhe- peisazh kibernetik, peisazh mendor, duke mobilizuar gradacione të shumta hapësinore dhe kohore.

Çdo film në strukturën e tij unike të gjuhës, narracionit dhe teknikës, komenton marrëdhënien tonë të shkëputur me tokën, klimën dhe biosin e përshkuar nga teknologjitë narrative dhe të informacionit, dhe mbi ngatërrimin e punës dhe argëtimit në kontekstin tonë ekstraktivist global. Filmat në program theksojnë së bashku agjencinë semiotike të mjeteve si shtrirje shqisore, njohëse dhe fizike të njerëzve në fabrikimin e botës ku ne banojmë. Përtej sigurimit të një diagnoze për fundin e botës sonë aktuale, ata ngrisin pyetjen se çfarë do të vijë, dhe çfarë do të bëjmë ne me të gjitha botët e kaluara që kanë marrë fund?

Lista e artistëve dhe videove, sipas rendit të paraqitjes:

Sofia Gallisa Muriente, Asimilar y Destruir II, 2020, 6'35"

Ahmet Öğüt, Worker's Ordinary Day, 2019, 3'18"

Deniz Tortum & Kathryn Hamilton, ARK, 2020, 13'11"

Hera Büyüktaşçıyan, Infinite Nectar, 2020, 10'55"

Emre Hüner, The Underwater Dig, 2019, 12'

Minia Biabiany, Pawol se van, 2020, 11'46"

Video-programi do të projektohet me 23, 24 dhe 26 tetor në dy orare; prej orës 12:00 

dhe 18:00, te Kino Lumbardhi.

Realizimi i këtij programi është përkrahur nga Banka Raiffeisen në Kosovë.

...
“Not Fully Human, Not Human at All” botohet nga Archive Books!

Botimi “Not Fully Human, Not Human at All” ("Jo plotësisht njerëzor, aspak njeri"), përqendrohet në një larmi tekstesh, duke filluar nga ese kritike, tek transkriptet e diskutimeve publike, tek tekstet artistike që përqëndrohen në përgjigjet artistike dhe diskursive ndaj proceseve të dehumanizimit që po ndodhin në Evropë. Botimi gjithashtu dokumenton rezultatet publike të projektit në Kunstverein in Hamburg (Gjermani), Fondacioni Lumbardhi (Prizren, Kosovë), Kunsthalle Lissabon dhe Hangar (Lisbonë, Portugali), Netwerk Aalst (Aalst, Belgjikë), dhe Kadist (Paris, Francë).

Duke sjellë një larmi të këtyre pozicioneve artistike dhe kulturore, botimi jep shembuj se si dehumanizimi mund të vlerësohet, ç’paketohet në mënyrë kritike - apo edhe tejkalohet - ndërsa në fund propozon që institucionet kulturore të Evropës të kenë një përgjegjësi të caktuar politike për t'iu përgjigjur proceseve të dehumanizimit.

Redaktuar nga Bettina Steinbrügge (Kunstverein në Hamburg) dhe Emilie Villez (KADIST)

Redaktor menaxhues: Nataša Petrešin-Bachelez dhe Nicholas Tammens

Grafika: Charlotte Rhode

Shpërndarja: Archive Books

Me kontribute nga: Arely Amaut, Saddie Choua, Andreja Dugandžić, Ibro Hasanović, Jelena Jureša, Kaltrina Krasniqi, Raquel Lima, Olivier Marbouef, Yuderkys Espinosa Miñoso, João Mourão, Arlette-Louise Ndakoze, Daniela Ortiz, Nataša Petrešin-Bachelez, Jelena Petrović, Lala Rašćić, Ares Shporta, Luís Silva, Bettina Steinbrügge, Nora Sternfeld, Pieternel, Vermoortel, Francisco Godoy Vega, Emilie Villez, Zairong Xiang.

Me vepra nga: Saddie Choua, Valentina Desideri , Denise Ferreira da Silva , Arely Amaut, Nilbar Güreş, Ibro Hasanović, Jelena Jureša, Doruntina Kastrati, Kaltrina Krasniqi, Olivier Marboeuf, Pedro Neves Marques, Christian Nyampeta, Daniela Ortiz, Monira Al Qadiri and Lala Raščić.

...